IK HUUR

Reglement van inwendige orde

1. Wat is een reglement van inwendige orde?

Het reglement van inwendige orde is een bijlage bij je huurovereenkomst.
Hierin staat wat wij van jou verwachten én wat je van ons mag verwachten.
Goede afspraken maken goede vrienden.

Let op:
De wetgeving over de sociale huur verandert af en toe. Soms kan een wijziging in de wetgeving een onderdeel van je huurovereenkomst veranderen. In dat geval geldt eerst de wetgeving en dan pas je huurovereenkomst.

Wij, Woonstroom BV, kunnen onderdelen van dit reglement van inwendige orde veranderen. Bijvoorbeeld om wettelijk in orde te zijn. Wijzigt het reglement? We plaatsen de laatste versie op onze website. We houden je ook op de hoogte met onze nieuwsbrieven.

2. Het ondertekenen van de huurovereenkomst en de overhandiging van de sleutels

Wij stuurden je een brief met daarin volgende afspraken:

 • Voor je de huurovereenkomst tekent, betaal je:
  • 35 euro (bedrag 2022) voor het opmaken van de plaatsbeschrijving
  • De waarborg. De waarborg bedraagt twee maal de marktwaarde van je woning, met een maximum van 1.022 euro (bedrag 2022). Kan je de waarborg niet in één keer betalen? Laat ons dat weten voor je langs komt. Wij stellen met jou een afbetalingsplan op en vermelden dat in je huurovereenkomst. Je betaalt 13 euro (bedrag 2022) voor de administratiekosten.
 • Kom langs op ons kantoor op de dag en het uur, vermeld in onze brief.
  Kan die afspraak niet voor jou? Laat ons dat onmiddellijk weten. Wij maken een andere afspraak.
 • Breng je betalingsbewijzen mee. Betaalde je niet? De verhuring gaat niet door. Je krijgt de sleutels niet.

In ons kantoor, overlopen we samen je huurovereenkomst en alle afspraken.
In jouw woning, controleren we elk detail in elke kamer. Ook in de kelder en de garage. We schrijven op hoe je woning eruitziet op die dag. Dat noemen we een plaatsbeschrijving.
Wij vullen ook de formulieren in voor de overname van water, gas en elektriciteit.
Daarna krijg je alle sleutels van je woning.

Let op:
Wij hebben geen reservesleutel van je woning.

 • Sloot je je per ongeluk buiten? Contacteer zelf een slotenmaker. Moet die een nieuw slot plaatsen? Kies een eenvoudig slot. Dat kost je veel minder dan een veiligheidsslot. Ook sleutels laten bijmaken is dan goedkoper. Hou daar rekening mee.
 • Woon je in een appartement en sloot je je per ongeluk buiten? Laat een tijdelijk, goedkoop slot plaatsen door een slotenmaker. Verwittig ons onmiddellijk. Wij spreken met jou af hoe het verder moet. Misschien heeft jouw gebouw een sleutelplan. Dan laten wij zelf een aangepast slot plaatsen.
 • Heb je een woning met een veiligheidsslot en wil je een sleutel laten bijmaken? Laat ons dat weten. Zo’n sleutel kost minstens 90 euro en de wachttijd is ongeveer twee weken. Hou daar rekening mee.

3. Een goede dienstverlening op jouw maat

Heb je een probleem met je woning? Heb je vragen? Wil je een persoonlijk gesprek?
Wij staan voor je klaar.
Je kunt ons elke werkdag telefonisch bereiken. We helpen je verder en verbinden je door met de juiste medewerker. Je vindt onze openingsuren vooraan in de map en op deze website.

Voor elk probleem hebben we de juiste medewerker. Wij luisteren aandachtig naar jou en geven je correcte informatie. Dat kan alleen als wij de juiste gegevens hebben.
Heb je een ander telefoonnummer of e-mailadres? Heb je een kindje gekregen, begint een gezinslid te werken of gaat iemand ergens anders wonen? … Laat het ons zo vlug mogelijk weten.

4. Brieven

Je krijgt soms een brief van ons. Lees die altijd aandachtig en doe wat je gevraagd wordt. Zo verloopt alles vlot.

5. Huisbezoek

Wij willen weten hoe het met je gaat en of je tevreden bent.
Daarom komen we graag eens bij je langs. Wij sturen je op voorhand een brief met daarin onze afspraak. Lukt die afspraak niet voor jou? Bel of mail ons. Wij maken een nieuwe afspraak. Vergeet je ons te verwittigen? Je krijgt achteraf een factuur voor nutteloze verplaatsingsonkosten.

6. Woningen op maat – onderbezetting

Wij willen woningen verhuren die aangepast zijn aan de samenstelling van het gezin.
Wordt je gezin groter of kleiner? Laat ons dat binnen de maand weten. Wij kijken na of wij je een woning kunnen aanbieden die beter past bij jouw gezinssituatie. Zo vermijden we dat je in een te grote of te kleine woning woont.

Word je een dagje ouder en je woning en tuin onderhouden wordt je teveel?
Laat ons dat weten. We zoeken mee naar een oplossing.

Wat is onderbezetting?

Je mag niet te groot wonen. Je mag maar één slaapkamer meer hebben dan het aantal bewoners.

 • Woon je alleen? Dan mag je niet meer dan twee slaapkamers hebben.
 • Ben je een koppel? Dan mag je niet meer dan drie slaapkamers hebben.

Heb je twee of meer slaapkamers te veel? Dan woon je te groot of ‘onderbezet’. Je moet je inschrijven als kandidaat-huurder voor een kleinere woning. Je kunt dan verhuizen naar een woning:

 • Die binnen de vijf kilometer van je huidige woning ligt.
 • Waarvoor je geen hogere huurprijs betaalt dan die voor je huidige woning.

Weiger je twee keer een geschikte woning en je huurovereenkomst gaat in vóór 1 maart 2017? Dan moet je verplicht een onderbezettingsvergoeding betalen. Je betaalt elke maand 32 euro (bedrag 2022) per kamer te veel. Dat betaal je samen met je huur en kosten.

Weiger je twee keer een geschikte woning en je huurovereenkomst gaat in ná 1 maart 2017?
Dan zeggen wij je huurovereenkomst op.

7. De huurprijs en eventuele aanpassing

Voor de huurprijs baseren we ons op:

 • Het belastbaar gezinsinkomen dat op je recentste aanslagbiljet staat. Dat is het referentie-inkomen.
 • De gezinssituatie die wij kennen
 • De marktwaarde van de woning.
 • De energiecorrectie.

Je vindt de berekening van je huurprijs op de berekeningsnota. Die vind je bij je contract. De huurprijs staat rechts onderaan in vet gedrukt. Dat is het bedrag dat je elke maand moet betalen.
Gebruik de juiste gestructureerde mededeling (OGM-nummer) bij je betaling. Je vindt het OGM-nummer links onderaan op de berekeningsnota. Als je dit nummer vermeldt, verminder je het risico op fouten bij de verwerking van je betaling.

Ieder jaar in december ontvang je een nieuwe berekening.

Wanneer kan de huurprijs veranderen?

 • Je inkomen in 2020 is meer dan 20% lager dan je referentie-inkomen. Bezorg ons alle inkomstenbewijzen van alle meerderjarige gezinsleden van de laatste drie maanden. Doe je dat voor de 15de van de maand? Je nieuwe huurprijs gaat in vanaf diezelfde maand. Doe je dat pas na de 15de van de maand? Je nieuwe huurprijs gaat in vanaf de eerstvolgende maand.

Na zes maanden moet je opnieuw aantonen dat je gezinsinkomen nog steeds meer dan 20% lager is (uitzondering voor gepensioneerden).

 • Een gezinslid gaat met pensioen, verhuist of overlijdt, en het gezinsinkomen daalt. Bezorg ons de pensioenberekening, officiële adreswijziging of overlijdensakte. Je huurprijs kan  wijzigen vanaf de eerstvolgende maand.
 • Een persoon komt mee wonen in je woning en die persoon heeft een inkomen. Wij berekenen je huurprijs opnieuw. Je huurprijs verandert vanaf de maand die volgt op de maand waarin die persoon bij jou kwam wonen.
  Zie ook volgende punt 8 ‘Bijwoning’.

8. De bijwoning

Een andere persoon wilt bij jou komen wonen? Een meerderjarig kind wilt terug bij jou komen wonen?
Dat noemen we een bijwoning. Informeer eerst of dat mag en wat dat voor jou betekent. Misschien is je woning te klein. Misschien moet je meer huur betalen.

Je moet een bijwoning altijd schriftelijk aanvragen.
Dat geldt eveneens voor bijwoning van kinderen die terug bij jou willen wonen.

 • Bezorg ons je aanvraag vóór de persoon bij jou komt wonen.
 • De Raad van Bestuur keurt je aanvraag goed of niet. Je krijgt daarover een brief.
 • De inkomsten van de bijwoner tellen mee voor de huurprijsberekening, behalve dat van:
  • Minderjarige bijwoners.
  • Meerderjarige kinderen die nog ten laste zijn.
  • Personen die slechts tijdelijk bijwonen.

Gaat die persoon wettelijk samenwonen met jou of trouwen jullie? Dan moeten jij en je partner ook voldoen aan de toelatingsvoorwaarden.

 • Voldoen jullie? Dan wordt je partner ook huurder, mits je woning groot genoeg is.
 • Voldoen jullie niet? Dan kan je partner niet komen bijwonen.

Gaat die persoon feitelijk samenwonen met jou? Dan kan je partner voorlopig bij jou komen wonen, mits de woning groot genoeg is. Na één jaar moeten jullie voldoen aan de toelatingsvoorwaarden.

 • Voldoen jullie? Dan wordt je partner ook huurder.
 • Voldoen jullie niet? Dan moet je partner de woning verlaten.

Let op:
Woont een nieuwe persoon bij jou en liet je ons dat niet weten? Dat is fraude.
Wij gebruiken de kruispuntbank, getuigenverklaringen of proces verbaal van politie of deurwaarder om je overtreding of je nalatigheid vast te stellen. Je moet ons onmiddellijk de correcte informatie bezorgen. Wij berekenen je huurprijs met terugwerkende kracht tot de datum van de gewijzigde situatie. Je moet die achterstallige huur betalen. Weiger je om alles in orde te brengen? Wij vragen het Agentschap Inspectie van de Vlaamse Overheid om maatregelen te nemen.

9. Betaal je huur op tijd

 • Betaal je huishuur en de huur van je garage altijd tussen de 1ste en de 10de van de begonnen maand.
 • Maak het je gemakkelijk. Betaal je huur met een ‘doorlopende opdracht’. Maak dat via online banking, of een bankautomaat in orde. Of vraag je bank om hulp. Vermeld steeds het OGM-nummer of de gestructureerde mededeling. Je vindt dat links onderaan op de huurprijsberekening.
 • Heb je het moeilijk om te betalen? Laat ons dat weten. Wij stellen samen een afbetalingsplan op. Zo blijf je in orde en vermijd je een hoge huurachterstal én extra kosten.
 • Indien je twee maanden niet betaalt, geven wij je dossier aan onze advocaat. Dat zorgt voor extra kosten.

10. De brandverzekering

Wij sluiten een brandverzekering af voor het gebouw, met afstand van verhaal en burgerlijke aansprakelijkheid. Je betaalt hiervoor elke maand één euro (bedrag 2022). We verrekenen dat met je huurlasten.

Wat wil dat zeggen?
Afstand van verhaal: Je bent verzekerd voor schade aan het gebouw, ook al ben je zelf aansprakelijk voor die schade.

Burgerlijke aansprakelijkheid: Je bent verzekerd voor schade aan het gebouw en inboedel bij je buren, ook al ben je zelf aansprakelijk voor die schade. De schade kan het gevolg zijn van: brand, storm, hagel, sneeuw, glasbreuk, natuurrampen, vandalisme, poging tot inbraak, waterschade.

Voorbeeld: Je laat water in het bad lopen, maar vergeet de kraan tijdig toe te draaien. Het bad loopt over. Je badkamer staat onder water. Bij je onderburen lekt het water door het plafond en langs de muren.

Je bent verzekerd voor de schade aan het gebouw in jouw badkamer én die van je onderburen.
Hou rekening met de vrijstelling of franchise. Als je aansprakelijk bent voor de schade, moet je misschien een deel van de schade betalen.

Let op:
Je bent niet verzekerd voor je eigen inboedel en verfraaiingswerken.

Wat wil dat zeggen?
In ons voorbeeld van de ondergelopen badkamer: je wasmachine die in de badkamer staat is kapot ten gevolge van het water. Je bent niet verzekerd voor die schade.

Wat moet je doen?
Neem contact op met je verzekeringsagent.

 • Bezorg hem je nieuwe adres.
 • Laat je brandpolis aanpassen. Laat duidelijk weten waarvoor je al verzekerd bent. Zo vermijd je dubbele betalingen.
 • Sluit een verzekering af voor je inboedel en verfraaiingswerken (vb. de verf bladdert af ten gevolge van waterschade, …). Dat kun je nu aan een voordelig tarief bij Ethias.
 • Huur je een garage? Sluit ook een verzekering af voor de inboedel (auto) van je garagebox of standplaats.

11. Onderhoud je woning als een voorzichtig en redelijk persoon

Wat wil dat zeggen?
Je bent verplicht je gehuurde woning goed te onderhouden. Doe wat nodig is om technische problemen te voorkomen.
Zorg voor de woning alsof het je eigen woning is.

Wat moet je zoal doen?
We geven hieronder enkele voorbeelden:

 • Kuis regelmatig de sterfputten en stankafsluiters.
 • Poets elke week.
 • Gooi alleen WC papier in de WC. Maandverband, vochtige doekjes, etensresten, afval mag je niet in de WC gooien.
 • Let op voor condensatie. Verlucht elke dag je woning. Doe dat zeker in de badkamer, keuken en slaapkamers.
 • Laat de beerput, indien die er is, tijdig ruimen.
 • Laat de schouwen vegen.
 • Onderhoud je tuin; maai het gras, snoei de struiken en hagen, hou de tuin afvalvrij.
 • Veroorzaak geen burenhinder.
 • Wil je een huisdier houden? Vraag ons eerst schriftelijk om de toelating. Zorg dat je buren geen last hebben van je huisdier. Zorg er ook voor dat je huisdier je woning niet beschadigt. Dat is ook schade waarvoor je moet betalen.
 • Huur je een garage of staanplaats? Vermijd olievlekken op de vloer. Verwijder eventuele olievlekken altijd onmiddellijk. Zo vermijd je schade waarvoor je moet betalen.
 • Verwittig ons onmiddellijk bij problemen.
 • Meer tips nodig? Lees zeker het boekje ‘Ziezo’, pagina 72,73,74 en 75.

Wat als je dat niet doet?
Je betaalt voor de gevolgen. Bij schade ben je verplicht die te laten herstellen. De kosten hiervoor zijn volledig voor jou.

Let op:
Doe je niets aan een probleem? Soms kan een klein probleem groot worden en veel schade veroorzaken. Je betaalt dan een hoge prijs voor de herstelling ervan. Probeer dat te vermijden.

12. Onderhouds- en herstellingswerken

Lees het boekje ‘Ziezo, handig boekje voor huurders. Alles wat kan, mag en moet’.
Dit is een uitgave van het provinciebestuur van Antwerpen.

In dit boekje vind je wat je zelf moet doen of wat wij voor jou doen.
Je krijgt dit boekje bij de ondertekening van je huurovereenkomst.

Heb je een probleem met je woning? Moet iets hersteld worden?
Laat ons dat weten. Wij spreken verder met je af.

13. Wat mag je niet doen? Vermijd schade en kosten

 • Verander niets aan je woongelegenheid en alles wat er bij hoort, zonder onze toelating.
 • Wil je iets veranderen aan je woning? Je bent verplicht om dat schriftelijk aan te vragen. Wij laten je zo vlug mogelijk weten of dat mag of niet.
 • Pas na onze toelating mag je werken laten uitvoeren. Op het einde van je huurovereenkomst beslissen wij of wij de aanpassing kosteloos overnemen. Misschien moet je alles in oorspronkelijke staat herstellen. De kosten zijn dan altijd voor jou.
 • Krijg je geen toelating? Je mag de aanpassingen niet doen.
 • Plant geen hoogstammige bomen in de voor- of achtertuin.
 • Boor niet in de buitengevels. Hang geen schotelantennes, uithangborden, reclame, of plakkaten uit. Elk boorgat in de buitengevel is schade waarvoor je moet betalen.
 • Klop geen krammen en nagels in de deuren en het houtwerk. Ook dat is schade waarvoor je moet betalen.
 • Bedek de vloeren en trap niet met vloertegels, balatum, linoleum, vast tapijt, laminaat of dergelijke. Op het einde van je huurovereenkomst moet je de bekleding altijd verwijderen en ontstaat schade. Dat is schade waarvoor je moet betalen.
 • Plaats geen TV-, radio-, CB-schotelantenne op van buiten uit zichtbare plaats aan de gevel, terras of op het dak.
 • Maak geen afdak of veranda vast aan je woning of terras.
 • Gebruik de kelders of bijgebouwen niet als woon- of slaapgelegenheid.
 • Gooi geen vuilnis of afval in het toilet, de tuin, de kelder, de goten of op de voetpaden.
 • Beschilder nooit bakstenen, zowel binnen- als buitenhuis.
 • Lees het boekje ‘Ziezo’ voor meer tips.
 • Huur je een staanplaats in een ondergrondse garage? Let op:
  • Parkeer alleen je auto of motor op de staanplaats.
  • Plaats geen ander materiaal of goederen op de staanplaats. Dat brengt de brandveiligheid in gevaar en is daarom verboden.

14. Aanvullend gedeelte van het reglement voor de appartementen

Zorg mee voor de goede orde en de rust in het gebouw en je appartement.

 • Lawaai:
  Maak geen lawaai en respecteer je medebewoners.

  • Sla niet met de deuren.
  • Zet de radio, TV en muziek niet te luid.
  • Gebruik ’s nachts geen waterkranen en neem ‘s nachts geen bad of douche.
  • Roep niet in de gemeenschappelijke gangen en traphal.
  • Loop niet met schoenen met hakken op harde vloeren in uw appartement.
  • Druk niet herhaaldelijk of langdurig op de bel.
  • Voer ’s avonds en ’s nachts geen werken uit of verplaats geen meubels.
  • Vraag je kinderen niet te veel lawaai te maken tijdens het binnen spelen.
 • Uitzicht van het gebouw
  • Maak je ramen elke maand schoon
  • Maak de buitenkant van je rolluiken elk jaar schoon.
  • Plaats op bellen, brievenbussen en inkomdeuren enkel naamplaatjes die goedgekeurd zijn door de LMH.
  • Plaats geen fietsen, kinderwagens, kasten, of andere voorwerpen op de gemeenschappelijke delen, gangen en trappen.
 • Wat mag je niet doen?
  • Neem geen fiets of bromfiets mee naar je appartement.
  • Hang geen wasgoed of linnen te drogen aan de vensters of op een draad op de balkons. Gebruik een droogrek dat niet hoger is dan de terrasafsluiting.
  • Klop geen matten, tapijten, lakens, enz. uit op de balkons en langs de venster.
  • Gooi geen etensresten of andere voorwerpen naar beneden.
 • Allerlei
  • Gebruik de liften volgens de reglementaire en wettelijke bepalingen. Kinderen, jonger dan tien jaar, mogen de lift niet alleen gebruiken.
  • Gebruik de lift niet voor de verhuis van zware voorwerpen.
  • Plaats je fiets, kinderwagen en hinderlijke voorwerpen op de daartoe voorziene plaatsen.

15. De opzeg door de verhuurder

Wij kunnen de huurovereenkomst opzeggen als je jouw verplichtingen niet nakomt.
Wat zijn de belangrijkste verplichtingen?

 • Onderhoud je woning en je tuin goed.
 • Betaal elke maand tijdig je huur.
 • Respecteer je buren en zorg mee voor een rustige buurt.

16. Het einde van de verhuring

Wil je jouw woning opzeggen?
Doe dat altijd schriftelijk. Dat kan per brief of per e-mail.
Wil je een bewijs van je opzeg? Stuur ons dan een aangetekende brief.

Het einde van de huurovereenkomst verloopt zo:

 • Je zegt je huurovereenkomst schriftelijk op. Of, wij zeggen de huurovereenkomst met een aangetekende brief op.
 • Je ontvangt een brief met daarin een afspraak voor een plaatsbezoek.
 • Tijdens dat plaatsbezoek bekijken we de woning. We overlopen wat je in orde moet brengen voor het overhandigen van de sleutels. Je krijgt daar aansluitend een brief over. Zo heb je tijd om alles in orde te brengen. Wij maken een afspraak voor de plaatsbeschrijving. Kan die afspraak niet voor jou? Laat ons dat onmiddellijk weten.
 • Wilt de nieuwe huurder zaken overnemen? Kom samen langs ons kantoor. We maken een schriftelijke overeenkomst op. Hierin staat de opsomming van alles wat de nieuwe huurder overneemt. Dat kan zijn: gordijnen, meubels, tuinhuis, … Je tekent beiden de overeenkomst en krijgt elk een exemplaar van de overeenkomst. Ook wij houden één exemplaar bij.
 • Wij plannen de plaatsbeschrijving. Die moet voor het einde van de huurovereenkomst doorgaan. Tijdens de plaatsbeschrijving controleren wij of de woning in goede staat is. Wij kijken na of er schade is en herstellingen nodig zijn. Wij vullen de formulieren voor overname van gas, water en elektriciteit in.
 • Je overhandigt ons alle sleutels.
 • Is je woning niet in orde? We verrekenen eventuele schade via de waarborg. Ook de nodige herstellingen verrekenen we via de waarborg. Wij betalen binnen drie maanden na je huurovereenkomst, de rest van je waarborg terug.
 • Is de schade zo groot dat we de woning niet kunnen verhuren? Je betaalt een bezettingsvergoeding voor elke maand waarin we de woning niet kunnen verhuren.
 • Is de waarborg niet voldoende om alle herstellingen te betalen? Je krijgt een factuur die je onmiddellijk moet betalen.
 • Is je woning in orde? Wij betalen binnen de maand na je huurovereenkomst, je waarborg terug.
Ga naar de inhoud