OVER ONS

Onze visie

Kwaliteit

Woonstroom BV bouwt en renoveert woningen volgens de nieuwste kwaliteitsnormen.
Wij kiezen voor een laag energieverbruik en onze woningen zijn toegankelijk voor iedereen.

Wij nemen onze verantwoordelijkheid als verhuurder.
Wij zorgen goed voor het dagelijks onderhoud en reageren snel op meldingen van huurders.

Ook de huurder moet zijn verantwoordelijkheid nemen.
Indien hij dat wenst, helpen wij bij het onderhoud van zijn deel (tegen betaling).

Betaalbaarheid

Met een schattingsmodel, de sociale huurschatter, bepalen we de maximale huurprijs van onze woningen. Onze huurders betalen een sociale huurprijs. Die hangt af van hun inkomen, de samenstelling van hun gezin, de kwaliteit van de woning en de energiecorrectie.
Als het inkomen van een huurder plots daalt, kan hij altijd een lagere huurprijs vragen.
Hij moet de daling van zijn inkomen wel kunnen bewijzen met attesten.

Woonzekerheid

De huurcontracten, vóór 1 maart 2017 afgesloten, zijn meestal van onbepaalde duur. Daarna wijzigde de wetgeving en vanaf 1 maart 2017 hebben de huurcontracten van Woonstroom BV een looptijd van negen jaar.
Als de huurder aan de voorwaarden voldoet, wordt het contract verlengd met drie jaar.

Deze voorwaarden zijn:

  • Inkomen mag niet te hoog zijn.
  • De woning mag niet onderbezet zijn.

Voldoet de huurder niet aan de voorwaarden, dan beëindigt Woonstroom BV het huurcontract met een opzeg van zes maanden.

Een huurder, die een huurcontract van onbepaalde duur afsloot en die verhuist naar een andere woning van Woonstroom BV, krijgt terug een huurcontract van onbepaalde duur.

De huurder moet zijn wettelijke verplichtingen nakomen. De belangrijkste zijn:

  • De huur stipt betalen.
  • De kosten stipt betalen (bv. onderhoud lift, onderhoud ketel, poetsen inkom en traphal, enzovoort).
  • De woning goed onderhouden.
  • De juiste administratieve gegevens doorgeven.

Wanneer Woonstroom BV woningen wilt renoveren of een nieuwbouw plant, kan de huurder verplicht worden te verhuizen.
Die verhuis gebeurt altijd naar een gelijkwaardige, geschikte woning.

Keuzevrijheid

Elke kandidaat moet zich inschrijven in het kandidatenregister. Hij kan dan kiezen waar hij liefst woont.
Er zijn zeven zones of wijken in Lier, met keuze tussen appartementen en huizen.
Hoe minder woningen de kandidaat aanduidt, hoe langer de wachttijd.
Als er een goede reden is, mag de huurder zijn keuze wel veranderen.
Als een kandidaat een woning van zijn keuze krijgt toegewezen, mag hij één keer weigeren.
Bij een tweede weigering wordt hij als kandidaat geschrapt.

Klantvriendelijkheid

Kandidaat huurders en huurders zijn onze prioritaire klanten.
Wij willen in al onze contacten klantvriendelijk zijn: telefonisch en schriftelijk, aan de infobalie of bij de mensen thuis.
Klantvriendelijk betekent: duidelijk, in klare taal, beleefd en hulpvaardig, vlot bereikbaar, nauwkeurig, respectvol.

Ga naar de inhoud