Lierse Maatschappij voor de Huisvesting
Jouw partner in sociaal wonen

Op 28 april 2021 werd de LMH 100 jaar oud.

En dat vierden we...
Woningen Invalidenlaan

Ben je een alleenstaande kandidaat-huurder?

Schrijf je in voor de wijk Mechelpoort over de ring.

Een (t)huis voor iedereen – inspiratieboek sociaal wonen

Sterke stedenbouwkundige studie leidt tot originele architectuur
3D visualisatie coronavirus met opschrift corona update
Skip to content