IK HUUR

Privacy

Wij hebben informatie over jou nodig om je verder te kunnen helpen.
Krijgen wij geen informatie? Dan kun je geen woning huren bij onze maatschappij.

We houden die informatie bij in lijsten en dossiers. We houden ze ook elektronisch bij. Dat is verplicht.

Wij mogen alleen de noodzakelijke informatie over jou opvragen. En we mogen die niet aan anderen doorgeven. Tenzij daar een goede reden voor is. Wij passen de privacywet strikt toe. Die is er om jou te beschermen.

Welke informatie vragen wij op?

  • Rijksregisternummer.
  • Adresgegevens.
  • Contactgegevens.
  • Gezinssamenstelling.
  • Taalkennis.
  • Financiële gegevens.
  • Eigendomsgegevens.
  • Eventueel: begeleidende diensten.

We bewaren deze gegevens tien jaar nadat je huurcontract stopt. We bewaren ze op papier in ons kantoor en digitaal in ons kantoor in en de cloud. We passen hier de  archiefwet toe.

Bij welke organisaties vragen we je gegevens op?

  • Federale Overheidsdienst Financiën: gegevens over je belastbare inkomen en eigendom.
  • Rijksregister: rijksregisternummer, naam, geboortedatum, geslacht, adres en historiek, plaats en datum van overlijden, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, nationaliteit en historiek, wettelijke samenwoning, informatie over handelsbekwaamheid en bewindvoering.
  • Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: gegevens rond leefloon, handicap, pensioenen en werkloosheid.
  • Vlaamse Onthaalbureaus, de Huizen van het Nederlands: persoonsgegevens van inburgeraars en van cursisten Nederlands als tweede taal.
  • VREG: woninggegevens over de energetische waarde van sociale woningen.

We kunnen gegevens van jou bezorgen aan:

  • Het Agentschap Wonen Vlaanderen.
  • Sociale Verhuur Kantoren en andere Sociale Huisvestingsmaatschappijen.
  • Vlaamse Onthaalbureaus en Huizen van het Nederlands.

Kun jij je informatie controleren en aanpassen?
Ja, dat kan.
Stuur een e-mail naar: info@lmhlier.be. Wij bezorgen je alle informatie.
Is die niet juist? Laat ons dat weten. Wij passen de informatie aan.

Ga je niet akkoord met hoe wij je informatie gebruiken?
Of vind je dat wij bepaalde informatie niet mogen hebben? Dan kun je ons vragen om deze informatie te wissen, of niet meer te gebruiken. Stuur een e-mail naar: info@lmhlier.be

Je kunt ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Stuur een e-mail naar contact@apd-gba.be, een brief naar Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, of bel het nummer 02/274.48.00.

Meer informatie nodig over privacy?
Surf naar: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be of www.vlaamsetoezichtcommissie.be.

Skip to content