KLACHTEN

Klachtenprocedure

Wij doen ons best om je alle nodige informatie te geven en te helpen waar nodig.
Heb je toch meer informatie nodig? Moet je te lang wachten op een herstelling? Voel je je verkeerd behandeld door ons?

Laat ons dat weten. We spreken er samen over. We kijken hoe we je verder kunnen helpen.

Beledigingen, beschuldigingen, boosheid en scheldwoorden lossen geen problemen op.
Een rustig, goed gesprek kan dat wel.

Wij luisteren naar jou en behandelen je correct en beleefd. Wil jij ons ook correct en beleefd behandelen?
Dan zijn we op de goede weg.

Vinden we samen toch geen oplossing? Wil je verder gaan met je klacht? Dat kan.

Waarover kan een klacht gaan?

 • Je meldde herhaaldelijk een probleem aan je woning. Je vindt dat je te lang moet wachten op een herstelling. Of je vindt dat de herstelling niet goed gedaan werd.
 • Je vindt dat je te weinig of verkeerde informatie kreeg.
 • Je vindt ons te moeilijk of onvoldoende bereikbaar.

Hoe dien je een klacht in bij Woonstroom BV?

 • Dien een klacht altijd schriftelijk in.
 • Gebruik hiervoor het klachtenformulier. Vul het formulier volledig in. Vul zeker je naam in.
 • Je vindt het formulier hier.

Je diende een klacht in. En wat nu?

 • Wij sturen je een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van je klacht. Je krijgt die binnen de tien dagen na je klacht. We laten je in die brief ook weten wie je klacht behandelt.
 • Wij behandelen je klacht binnen de vijfenveertig dagen. Je krijgt binnen deze termijn een brief van ons. Hierin staat ons voorstel voor de oplossing van je klacht.
 • Ben je tevreden met ons antwoord of oplossing? Wij zetten de klachtenprocedure stop.
 • Ben je niet tevreden met ons antwoord of oplossing? Dien je klacht in bij de Vlaamse Ombudsdienst. Dat kan:
  • Per mail naar: klachten@vlaamseombudsdienst.be
  • Per fax naar: 02/552.48.00
  • Per brief naar: Vlaamse Ombudsdienst, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel.
  • Telefonisch: op het gratis nummer 1700.
  • Je kan er ook langs gaan. Maak dan eerst een afspraak.
 • Je mag altijd een klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst. Ook al diende je geen schriftelijke klacht in bij Woonstroom BV.

Welke klachten behandelen we niet?

 • Wij behandelden je klacht al eerder.
 • Je dient een klacht in over een probleem van meer dan één jaar geleden.
 • Je meldde ons het probleem nooit voordien.
 • Je klacht is ongegrond.
 • Je klacht gaat over iets waar Woonstroom BV niet bij betrokken is.
 • Je klacht is anoniem.
Ga naar de inhoud