IK HUUR

Berekening van je huurprijs

Wij berekenen je huurprijs op basis van:

 • Je belastbaar gezinsinkomen dat op je meest recente aanslagbiljet staat. De inkomens van alle meerderjarigen die bij jou wonen en die geen recht hebben op kinderbijslag, tellen mee. Het jaar van inkomsten is niet noodzakelijk voor alle gezinsleden hetzelfde.
 • Je gezinssituatie zoals wij ze kennen.
 • De marktwaarde van je woning.
 • Een energietoeslag.
 • De huurlasten.

Wij betalen minder onroerende voorheffing als je kinderen hebt, of als een persoon met een handicap bij jou woont. Wij betalen je de korting automatisch terug, behalve als je al een sociale korting krijgt die groter is dan de vermindering onroerende voorheffing.

Je hebt dus geen recht op een vermindering onroerende voorheffing én een vermindering van de huur.

Inkomen

Je betaalt een huurprijs op basis van 1/55ste van je inkomen.

Is je inkomen hoger dan de inkomensgrens:

 • En lager dan 125% van de inkomensgrens die voor jou van toepassing is?
  Je betaalt een huurprijs op basis van 1/54ste van je inkomen.
 • En hoger dan 125%, maar lager dan 150% van de inkomensgrens die voor jou van toepassing is?
  Je betaalt een huurprijs op basis van 1/53ste van je inkomen
 • En gelijk aan of hoger dan 150% van de inkomensgrens die voor jou van toepassing is?
  Je betaalt een huurprijs op basis van 1/52ste van je inkomen.

Dit zijn de inkomensgrenzen voor 2022:

 • 25.850 euro voor een alleenstaande.
 • 28.015 euro voor een alleenstaande met een handicap.
 • 38.773 euro voor een gezin, verhoogd met 2.167 euro per persoon ten laste.

De bedragen wijzigen ieder jaar.

Gezinssituatie

Je krijgt per kind of gehandicapte persoon ten laste, een korting van 20 euro (in 2022).
Voor een kind met een ernstige handicap, krijg je tweemaal de korting.

Voor kinderen die gedeeltelijk in een sociale huurwoning verblijven, kan je de helft van deze korting krijgen.
Beide ouders geven hiervoor hun akkoord. Bezorg ons de ‘Verklaring op eer – omgangsregeling’.

Marktwaarde

De marktwaarde is wat je zou moeten betalen voor een gelijkaardige woning op de private markt.
We bepalen de marktwaarde van je woning aan de hand van een schattingsmodel, de sociale huurschatter.
Om de waarde te bepalen kijken we naar de ligging van je woning en andere eigenschappen.
Bijvoorbeeld: het aantal slaapkamers of het bouwjaar.

Heeft je woning een lage marktwaarde? Misschien heb je dan recht op een korting. Wij houden daar rekening mee.

Let op:
De huurprijs ligt nooit lager dan 125 euro voor een goedkope woning.
Voor een duurdere woning betaal je minstens 256 euro (prijzen in 2022).

Energiecorrectie

Investeerden wij, de LMH, extra geld om jouw woning energiezuiniger en milieuvriendelijker te maken? Dan verbruik jij minder energie en bespaar je geld op het gebruik van verwarming en warm water.

Om onze investering terug te verdienen, rekenen we een maandelijkse toeslag aan bovenop jouw huurprijs. Deze toeslag heet de energiecorrectie. Deze toeslag dekt onze volledige kosten niet, zo heb ook jij nog steeds een voordeel door de besparingen op je energie.

Woon je in een huis of appartement dat gebouwd of gerenoveerd is tussen 2006 en vandaag? Dan betaal je een energiecorrectie. Dit is een toeslag op je huurprijs en ligt tussen 1,00 euro en 40,00 euro per maand.

Bijkomende huurlasten

Bovenop je huur kunnen bijkomende kosten komen. Bijvoorbeeld:

Huurprijsberekening: een voorbeeld

 • Het gezinsinkomen van Yasmina en Brahim bedroeg 23.925 euro in 2019 (volgens hun recentste aanslagbiljet).
 • 925 gedeeld door 55 = 435 euro per maand.
 • Zij hebben twee kinderen ten laste. Dus, 20 euro x 2 = 40 euro korting.
 • De woning is al wat ouder en is minder waard. Zij krijgen hiervoor een korting van 60 euro.
 • Huurprijs: 435 – 40 – 60 = 335 euro per maand.
 • Hier zie je hoe een huurprijsberekening eruit ziet.
Ga naar de inhoud