IK HUUR

Mijn gezinssituatie verandert. Wat moet ik doen?

Wordt je gezin groter of kleiner? Bezorg ons de ‘Aangifte van gezinswijziging’. Doe dat binnen de maand.

Welke documenten moet je ons nog bezorgen?

 • Je hebt een kindje gekregen.
  • Bezorg ons de geboorteakte.
 • Een meerderjarig kind of een ander gezinslid gaat ergens anders wonen.
  • Bezorg ons een attest van adreswijziging.
 • Een gezinslid is overleden.
  • Bezorg ons een overlijdensakte of overlijdensbrief.
 • Iemand wilt bij jou komen wonen.
 • Jij en je partner gaan uit elkaar.
  • Laat ons dat weten.
  • Beslis samen wie in je woning blijft wonen. Kom je niet overeen?
   Dan beslist de vrederechter wie in je woning mag blijven wonen.
  • Neem contact op met ons voor meer informatie.

Wij kijken na of je huurprijs hoger of lager wordt. Je krijgt een brief van ons, met eventueel een nieuwe huurprijsberekening. Bewaar die brief en de nieuwe huurprijsberekening in je huurdersmap.

Let op:
Misschien is je woning te groot of te klein voor je gewijzigde gezin.
Je kunt je dan inschrijven voor een andere woning. Ga naar ‘Mutatie’.

Bijwoning

Je mag niet zomaar iemand bij jou laten wonen. Vraag eerst de toelating aan de LMH.

Doe je dat niet?
Dan zetten wij je huurovereenkomst stop. Je moet de woning dan verlaten.

De bijwoner kan een partner, een ouder, een kind, een broer, een zus of een andere persoon zijn.

Komt die persoon langer dan zes maanden bij jou wonen?
Dat noemen we een bijwoning.

 1. Ben je gehuwd, of woon je wettelijk samen met de bijwoner?
  Of ga je huwen of wettelijk samenwonen?

  Je partner moet voldoen aan twee voorwaarden:

  • Hij mag geen eigendom hebben
  • Hij moet Nederlands spreken of lessen Nederlands volgen.

  Wat moet je doen?

  Na ontvangst van beide documenten, kijken wij volgende gegevens van je partner na op de kruispuntbank.

  Voldoen jullie samen aan alle voorwaarden en is je woning groot genoeg voor je nieuwe gezinssituatie? Dan wordt je partner ook huurder. Je krijgt een nieuwe huurprijsberekening. We houden hierbij ook rekening met het inkomen van je partner.

  Let op:
  Voldoen jullie niet aan alle voorwaarden of is je woning te klein?
  Dan mag je partner niet bij jou komen wonen.

 2. Woon je feitelijk samen met de bijwoner? Of ga je feitelijk samenwonen?
  Wat moet je doen?

  Na ontvangst van je aanvraag kijken wij na of je woning groot genoeg is voor je nieuwe gezinssituatie?

  • Is de woning groot genoeg? Dan mag je partner bij jou komen wonen.
  • Is de woning te klein? Dan mag je partner niet bij jou komen wonen.

  Je krijgt een nieuwe huurprijsberekening. We houden hierbij ook rekening met het inkomen van je partner.

  Let op:
  Na één jaar kijken wij na of jullie samen voldoen aan alle inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden.

  • Jullie voldoen: Je partner wordt ook huurder.
  • Jullie voldoen niet: Je partner moet de woning verlaten.
 3. De persoon die bij jou wilt komen wonen is niet je partner.
  Bijvoorbeeld: een kind, een ouder, een schoonouder, een broer,… Die persoon noemen we de bijwoner.

  Wat moet je doen?

  Na ontvangst van je aanvraag kijken wij na of je woning groot genoeg is voor je nieuwe gezinssituatie?

  • Is de woning groot genoeg? Dan mag je partner bij jou komen wonen.
  • Is de woning te klein? Dan mag je partner niet bij jou komen wonen.

  Je krijgt een nieuwe huurprijsberekening. We houden hierbij ook rekening met het inkomen van de bijwoner.
  Het inkomen van minderjarige bijwoners en meerderjarige kinderen die nog ten laste zijn tellen niet mee.

Tijdelijke bijwoning

Wil iemand hoogstens zes maanden bij jou komen wonen?
Ook hiervoor moet je toelating vragen.

Wat moet je doen?

Na ontvangst van je aanvraag krijg je een brief van ons. Hierin staat onze toelating én de einddatum van de bijwoning.
We staan de bijwoning voor hoogstens zes maanden toe.

Mutatie

Heb je een kindje gekregen en is daardoor je woning te klein?
Of zijn je kinderen het huis uit en is daardoor je woning te groot?

Wil je daarom verhuizen naar een andere woning van de LMH? Dan moet je je terug inschrijven als kandidaat-huurder.
Hoe je dat doet, lees je bij ‘Ik wil huren’.

Ga naar de inhoud