IK HUUR

De huurwaarborg

Hoeveel bedraagt je waarborg?
Als je jouw contract tekent, betaal je ook een waarborg. Die bedraagt 2 keer de marktwaarde van je woning.
De waarborg kan hoogstens 1.010 euro zijn (cijfers 2021).

Kan je de waarborg niet in één keer betalen?
Geen probleem. Je kunt de waarborg in schijven afbetalen.
Meer informatie nodig? Contacteer ons.

Wat doet de LMH met je waarborg?
Wij zetten het geld van je waarborg op een vaste rubriekrekening, op jouw naam. Je krijgt elk jaar interesten, zoals bij een gewoon spaarboekje. We sturen je elk jaar een brief met alle informatie over jouw waarborg.

Wanneer krijg ik mijn waarborg terug?
Verhuis je naar een andere woning?
Dan maken wij op het einde van je huurovereenkomst samen een plaatsbeschrijving op. We vergelijken de staat van je woning zoals ze dan is, met de staat van je woning bij het begin van je huurovereenkomst.

Is er geen schade of huurachterstal? Betaalde je alle facturen?
Dan krijg je de waarborg met interest binnen de maand terugbetaald.

Is er wel schade, huurachterstal of betaalde je niet alle facturen?
De kosten voor de herstelling(en), achterstallige huur en openstaande facturen trekken wij af van je waarborg. De rest van je waarborg met interest krijg je binnen de drie maanden terugbetaald.

Skip to content