IK WIL HUREN

Kom ik in aanmerking?

Om je in te schrijven voor een sociale woning, moet je voldoen aan vier belangrijke voorwaarden.
Lees eerst de vier voorwaarden. Ga dan naar de pagina ‘Ik wil kandidaat-huurder worden’
Daar vind je meer informatie om je inschrijving goed voor te bereiden.

Let op:
Jij bent de ‘toekomstige referentiehuurder’. Ben je gehuwd, woon je wettelijk samen, of heb je een feitelijke partner? En gaat die persoon de sociale huurwoning mee bewonen? Dan moeten jij én je partner aan de vier voorwaarden voldoen.

Wat zijn de vier voorwaarden?

 1. Ben je ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister?
 2. Ben je ouder dan 18 jaar?
 3. Is je inkomen niet te hoog?
 4. Heb je geen eigendom?

Spreek jij Nederlands?

Voorwaarde 1: Ben je ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister?

Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, in het vreemdelingenregister, of op een referentieadres.

Ben je ingeschreven in het wachtregister? Dat is niet voldoende.

Voorwaarde 2: Ben je ouder dan 18 jaar?

Je moet minstens 18 jaar oud zijn.

Ben je nog geen 18 jaar, maar ben je ontvoogd, woon je begeleid zelfstandig of woon je alleen met begeleiding door een erkende dienst? Dan kan je uitzonderlijk wel inschrijven. Je moet hiervoor een bewijs binnenbrengen.

Voorwaarde 3: Is je inkomen niet te hoog?

Welk inkomen bedoelen we?

De som van:

 • Het gezamenlijk belastbaar inkomen en afzonderlijk belastbare inkomsten.
 • Leefloon.
 • Inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap.
 • De van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit buitenland of verworven bij Europese of internationale instelling.

Naar welk jaar van inkomen kijken we?

 • Naar het meest recente jaar waarvoor je een aanslagbiljet kreeg.
 • Binnen één gezin zijn verschillende inkomensjaren mogelijk.
 • Heeft niemand een aanslagbiljet? Of de som van je inkomen is 0 euro? Of is je inkomen te hoog? Dan kijken we naar je huidige inkomen.

Wat is huidig inkomen?

 • Dat is de som van je inkomen van de laatste drie maanden, voorafgaand aan je inschrijving. Bijvoorbeeld: Je wilt je inschrijven in april. Dan kijken we naar je inkomen van januari, februari en maart van datzelfde jaar.

Hoe hoog mag je inkomen zijn?

Geïndexeerd 2023:

Alleenstaande28.105euro
Alleenstaande met handicap30.460 euro
Gezin zonder kinderen42.156 euro
Gezin met 1 persoon ten laste44.512 euro
Gezin met 2 personen ten laste46.868 euro
Verhoging per persoon ten laste2.356 euro

Wat is een persoon ten laste?

Een kind dat bij je inwoont of er regelmatig verblijft én waarvoor je kinderbijslag krijgt.
Ook iemand die erkend is als ernstig gehandicapt is hier een ‘persoon ten laste’.

Voorwaarde 4: Heb je geen eigendom?

Je mag geen woning of bouwgrond  in binnen- of buitenland:

 • Volledig of gedeeltelijk in volle eigendom hebben.
 • Volledig of gedeeltelijk in vruchtgebruik hebben.
 • Volledig of gedeeltelijk in erfpacht of opstal hebben.
 • Volledig of gedeeltelijk zelf in vruchtgebruik geven.
 • Volledig of gedeeltelijk zelf door een derde in erfpacht op opstal geven.

Ben je zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder? Dan mag je deze zakelijke rechten niet in je vennootschap brengen.

Er zijn een paar uitzonderingen:

 • Kosteloze verwerving van een gedeeltelijke volle eigendom, een gedeeltelijk recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik, of bezwaard met gedeeltelijk recht van erfpacht of opstal. Bijvoorbeeld: via erfenis of schenking.
 • Je hebt samen met je (ex-) partner een woning of bouwgrond in binnen- of buitenland in volle eigendom, vol vruchtgebruik, met volledig recht van erfpacht of opstal. Én die partner verhuist niet met je mee.
 • De woning of bouwgrond ligt in een gebied waar je niet mag wonen. Bijvoorbeeld: een vakantiewoning.
 • Je verloor het beheer over je eigendom ten gevolge van een collectieve schuldenregeling.

Dan kunnen we je toch inschrijven als kandidaat-huurder.

Let op:
Begin je bij ons te huren? Dan moet je je eigendom binnen het jaar verkopen.

Spreek jij Nederlands?

Als je Nederlands spreekt hoeven we niets na te kijken.

Spreek je geen of heel slecht Nederlands?

Dan kijken wij na:

 • Of je al een cursus Nederlandse taal volgde.
 • Of je een cursus Nederlandse taal volgt.
 • Of je vrijgesteld bent om een cursus Nederlandse taal te volgen.
 • Of je je inschreef voor een cursus Nederlandse taal, die nog moet beginnen.
 • Of je een verplicht inburgeraar bent.

Je hoeft daar niets voor te doen. Wij kijken dat na op de Kruispuntbank.

Zodra je huurt bij onze maatschappij, heb je een huurdersverplichting. Een onderdeel daarvan is de kennis van de Nederlandse taal, niveau A2. Je moet, twee jaar na de start van jouw huurovereenkomst, dit niveau hebben. 

Je kan via verschillende scholen en organisaties Nederlands leren. Meer informatie vind je hier.

Ook voor jezelf is het gemakkelijker als je genoeg Nederlands kent.
Zo begrijpen we elkaar beter en voorkom je misverstanden.

Ga naar de inhoud