IK WIL HUREN

Wanneer word ik van de lijst geschrapt?

Wij schrappen je van de lijst als:

  1. Je een woning aanvaardt.
  2. Je bij de actualisatie niet meer voldoet aan de voorwaarden.
  3. Je bij de toewijzing van een woning niet meer voldoet aan de voorwaarden.
  4. Je opzettelijk foutieve gegevens doorgaf.
  5. Je zelf schriftelijk vraagt om geschrapt te worden.
  6. Je een tweede keer een aanbod van onze maatschappij weigert of niet reageert op onze brief.
  7. Je niet of te laat reageert op onze brief en herinneringsbrief bij de actualisatie van het inschrijvingsregister.
  8. Je ons je juiste adres niet liet weten en onze brieven, die we naar je adres zoals vermeld in het rijksregister, niet bij jou aankomen.

Je kunt ons schriftelijk vragen om jou, binnen de drie maanden na een eerste toewijzing, toch een andere woning toe te wijzen. Of, je kunt ons ook vragen om jou geen woning toe te wijzen gedurende hoogstens één jaar.

Ga naar de inhoud