IK WIL HUREN

Mijn plaats op de wachtlijst

Nadat we je inschreven als kandidaat-huurder, kom je op een wachtlijst.
Je staat achter andere kandidaat-huurders die zich vóór jou inschreven voor dezelfde woningen. Telkens een type woning, waarvoor jij je inschreef, verhuurd wordt, schuif jij een plaatsje op. Zo kom je bovenaan de lijst. Verhuringen gebeuren maximaal eenmaal per maand. Het heeft dus geen zin om wekelijks of dagelijks je plaats op de wachtlijst te controleren.

Hoe lang moet je wachten op een sociale woning?

Dat kunnen we niet zeggen. Veel mensen zoeken een sociale woning. De wachttijden zijn erg lang.
Hoe lang je moet wachten hangt af van:

 • De grootte van je gezin.
 • De toepassing van de voorrangsregels.
 • Jouw keuze van woningen.
 • Hoeveel kandidaat-huurders vóór jou staan voor dezelfde woningen.

Let op:
Kies voldoende woningen. Hoe minder woningen je kiest, hoe langer je wachttijd wordt.

Ga je achteruit op de wachtlijst?

Het kan gebeuren dat je achteruit gaat op de wachtlijst. Hoe kan dat? Enkele voorbeelden:

 • Een andere kandidaat springt naar voor in de lijst omdat hij drie jaar in de gemeente woont waar hij een aanvraag deed.
 • Nieuwe kandidaten kunnen omwille van bepaalde redenen een hogere prioriteit krijgen: onder andere wanneer ze onteigend werden, dakloos zijn, vertrekken uit een onbewoonbare woning. Zij krijgen voorrang.
 • Bij wijzigingen in de gezinssituatie van jou of andere kandidaat-huurders kan het voorkomen dat de lijst verandert. De gezinsgrootte bepaalt wie voor welke woning in aanmerking komt.
 • De lijst kan veranderen bij overschrijding van leeftijdsgrenzen.
  Twee voorbeelden: een gezin met opgroeiende kinderen heeft soms extra slaapkamers nodig, mensen die de leeftijd van 65 jaar bereiken krijgen recht op een seniorenwoning.
 • Bij grote renovatiewerken kunnen huidige huurders voorrang krijgen.
 • Een gemeentelijk reglement kan bepalen dat sommige mensen voorrang krijgen.
 • Elke twee jaar vernieuwen we de volledige wachtlijst. Recente gegevens van gezinssamenstelling en inkomsten van alle kandidaat-huurders worden verzameld. Je plaats op de lijst kan veranderen.
Ga naar de inhoud