IK HUUR

Woonbegeleiding

Heel af en toe ondervindt een huurder grote moeilijkheden om zijn woning en woonomgeving behoorlijk te verzorgen. Dat kan gaan over onderhoud, hygiëne, relaties met anderen, overlast in de buurt.

Soms is er geen andere oplossing…

Als daar geen verbetering in komt, dreigt een uithuiszetting. Wij willen er natuurlijk voor zorgen dat onze woningen in goede staat blijven en dat bewoners elkaar geen overlast bezorgen.

Woonbegeleiding voorkomt uithuiszetting

Om uithuiszetting te voorkomen, werkt Woonstroom BV samen met het OCMW van Lier. Vier woonbegeleiders helpen sociale huurders weer op het spoor. We kunnen deze woonbegeleiding verplicht maken.

De woonbegeleider bekijkt, samen met onze sociale dienst én de huurder, wat nodig is om tot verandering te komen en uithuiszetting te vermijden.

Wil je meer weten? Contacteer ons.

Ga naar de inhoud