3D visualisatie Speltlaan

Werf in uitvoering: Ranst, Speltlaan, 12 appartementen en 14 woningen, verhuring: 1 mei 2022

WONINGENWerf in uitvoering: Ranst, Speltlaan, 12 appartementen en 14 woningen, verhuring: 1 mei 2022

WIJKRanst
ARCHITECTdmvA
INGENIEURTecon
AANNEMERGillion Bouw
AANNEMINGSBEDRAG€ 4.389.571,30
STARTDATUM17 februari 2020
UITVOERINGSTERMIJN538 kalenderdagen
VOORZIENE EINDDATUMvoorjaar 2022
STAND VAN ZAKENruwbouw en daktimmer (juli 2020)

PLANNEN
Ga naar de inhoud