IK WIL HUREN

Voorwaarde 4

Heb je geen eigendom?

Je mag geen woning of bouwgrond in binnen- of buitenland:

  • volledig of gedeeltelijk in volle eigendom hebben.
  • volledig of gedeeltelijk in vruchtgebruik hebben.
  • volledig of gedeeltelijk in erfpacht of opstal hebben.
  • volledig of gedeeltelijk zelf in vruchtgebruik geven.
  • volledig of gedeeltelijk zelf door een derde in erfpacht op opstal geven.

Ben je zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder? Dan mag je deze zakelijke rechten niet in je vennootschap brengen.

Er zijn een paar uitzonderingen:

  • Kosteloze verwerving van een gedeeltelijke volle eigendom, een gedeeltelijk recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik, of bezwaard met gedeeltelijk recht van erfpacht of opstal. Bijvoorbeeld: via erfenis of schenking.
  • Je hebt samen met je (ex-) partner een woning of bouwgrond in binnen- of buitenland in volle eigendom, vol vruchtgebruik, met volledig recht van erfpacht of opstal. Én die partner verhuist niet met je mee.
  • De woning of bouwgrond ligt in een gebied waar je niet mag wonen. Bijvoorbeeld: een vakantiewoning.
  • Je verloor het beheer over je eigendom ten gevolge van een collectieve schuldenregeling.

Dan kunnen we je toch inschrijven als kandidaat-huurder.

Let op:
Begin je bij ons te huren? Dan moet je je eigendom binnen het jaar verkopen.

Ga naar de inhoud