IK WIL HUREN

Voorwaarde 3

Is je inkomen niet te hoog?

Welk inkomen bedoelen we?

De som van:

  • Het gezamenlijk belastbaar inkomen en afzonderlijk belastbare inkomsten.
  • Leefloon.
  • Inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap.
  • De van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit buitenland of verworven bij Europese of internationale instelling.

Naar welk jaar van inkomen kijken we?

  • Naar het meest recente jaar waarvoor een aanslagbiljet kreeg.
  • Binnen één gezin zijn verschillende inkomensjaren mogelijk.
  • Heeft niemand een aanslagbiljet? Of de som van je inkomen is 0 euro? Of is je inkomen te hoog? Dan kijken we naar je huidige inkomen.

Wat is huidig inkomen?

  • Dat is de som van je inkomen van de laatste drie maanden, voorafgaand aan je inschrijving. Bijvoorbeeld: Je wilt je inschrijven in april. Dan kijken we naar je inkomen van januari, februari en maart van datzelfde jaar.

Hoe hoog mag je inkomen zijn?

Belastbaar 2018Geïndexeerd 2020
Alleenstaande25.317 euro
Alleenstaande met handicap27.438 euro
Gezin zonder kinderen37.974 euro
Gezin met 1 persoon ten laste40.097 euro
Gezin met 2 personen ten laste42.220 euro
Verhoging per persoon ten laste2.123 euro

Wat is een persoon ten laste?

Een kind dat bij je inwoont of er regelmatig verblijft én waarvoor je kinderbijslag krijgt.
Ook iemand die erkend is als ernstig gehandicapt is hier een ‘persoon ten laste’.

Ga naar de inhoud