IK WIL HUREN

De berekening van je huurprijs

Wij berekenen je huurprijs op basis van:

 • Je belastbaar gezinsinkomen dat op je meest recente aanslagbiljet staat. De inkomens van alle meerderjarigen die bij jou wonen en die geen recht hebben op kinderbijslag, tellen mee. Het jaar van inkomsten is niet noodzakelijk voor alle gezinsleden hetzelfde.
 • Je gezinssituatie zoals wij ze kennen.
 • De marktwaarde van je woning.
 • Een energietoeslag.

Inkomen

Je betaalt een huurprijs op basis van 1/55ste van je inkomen.

Is je inkomen hoger dan de inkomensgrens:

 • En lager dan 125% van de inkomensgrens die voor jou van toepassing is?
  Je betaalt een huurprijs op basis van 1/54ste van je inkomen.
 • En hoger dan 125%, maar lager dan 150% van de inkomensgrens die voor jou van toepassing is?
  Je betaalt een huurprijs op basis van 1/53ste van je inkomen
 • En gelijk aan of hoger dan 150% van de inkomensgrens die voor jou van toepassing is?
  Je betaalt een huurprijs op basis van 1/52ste van je inkomen.

Dit zijn de inkomensgrenzen voor 2023:

 • 28.105 euro voor een alleenstaande
 • 30.460 euro voor een alleenstaande met een handicap
 • 42.156 euro voor een gezin, verhoogd met 2.356 euro per persoon ten laste

De bedragen wijzigen ieder jaar.

Gezinssituatie

Je krijgt per kind of gehandicapte persoon ten laste, een korting van 21 euro (in 2023). Voor een kind met een ernstige handicap, krijg je tweemaal de korting.
Voor kinderen die gedeeltelijk in een sociale huurwoning verblijven, kan je de helft van deze korting krijgen. Beide ouders geven hiervoor hun akkoord. Je vult beiden het formulier in en ondertekent dat.

Marktwaarde en patrimoniumkorting

De marktwaarde is wat je zou moeten betalen voor een gelijkaardige woning op de private markt.
We bepalen de marktwaarde van je woning aan de hand van een schattingsmodel, de sociale huurschatter.
Om de waarde te bepalen kijken we naar de ligging van je woning en andere eigenschappen.
Bijvoorbeeld: het aantal slaapkamers of het bouwjaar.

Heeft je woning een lage marktwaarde? Misschien heb je dan recht op een patrimoniumkorting.
Wij houden daar rekening mee.

Let op:
De huurprijs ligt nooit lager dan 139 euro voor een goedkope woning.
Voor een duurdere woning betaal je minstens 278 euro (prijzen in 2023).

Energiecorrectie

Investeerden wij, de LMH, extra geld om jouw woning energiezuiniger en milieuvriendelijker te maken?
Dan verbruik jij minder energie en bespaar je geld op het gebruik van verwarming en warm water.

Om onze investering terug te verdienen, rekenen we een maandelijkse toeslag aan bovenop jouw huurprijs.
Deze toeslag heet de energiecorrectie.

Woon je in een huis of appartement dat gebouwd of gerenoveerd is tussen 2006 en vandaag? Dan betaal je een energiecorrectie. Dit is een toeslag op je huurprijs en ligt tussen 1,00 euro en 40,00 euro per maand.

Huurprijsberekening: een voorbeeld

 • Het gezinsinkomen van Yasmina en Brahim bedroeg 23.925 euro in 2020 (volgens hun recentste aanslagbiljet).
 • 23.925 gedeeld door 55 = 435 euro per maand.
 • Zij hebben twee kinderen ten laste. Dus, 21 euro x 2 = 42 euro korting.
 • De woning is al wat ouder en is minder waard. Zij krijgen hiervoor een korting van 60 euro.
 • Huurprijs: 435 – 42 – 60 = 333 euro per maand.

Wanneer kan je huurprijs veranderen?

We berekenen je huurprijs op basis van je gezinsinkomen dat op je recentste aanslagbiljet staat. Dat inkomen is het referentie-inkomen. Je inkomen kan dalen door ziekte, invaliditeit, werkloosheid,… Is je huidige gezinsinkomen minstens 20% gedaald tegenover je referentie-inkomen? Dan kunnen wij je huurprijs aanpassen. Je moet ons de bewijzen bezorgen van de laatste drie opeenvolgende maanden. Wij kijken na of we je huurprijs kunnen aanpassen.

Let op:
Bezorg ons altijd alle bewijzen van inkomen van elk gezinslid dat meetelt voor de huurprijsberekening.

 • Daalde je inkomen door ziekte, invaliditeit of werkloosheid?
  Bezorg ons een attest van de laatste drie maanden van: de mutualiteit, invaliditeit, vakbond of RVA.
 • Daalde je inkomen door vermindering van jobtime, verandering van werk,…?
  Bezorg ons je loonbrieven van de laatste drie maanden.
  Krijg je een bijpassing voor deeltijds werk? Bezorg ons het attest van de RVA van de laatste drie maanden.
 • Ben je met brugpensioen?
  Bezorg ons je attest van de laatste drie maanden van je vakbond of RVA en de loonbrieven met de bijpassing van de laatste drie maanden.
 • Ga je met pensioen?
  Let op: laat ons dat onmiddellijk weten. Wij passen je huurprijs aan vanaf de maand volgend op je pensioen. Je moet dan geen drie maanden wachten. Bezorg ons je berekening van je pensioen of je eerste pensioenstrook.

Pasten wij je huurprijs aan?

 • Je ontvangt een nieuwe huurprijsberekening.
 • Je betaalt vanaf de eerstvolgende maand je nieuwe huurprijs.
 • Je ontvangt na zes maanden een brief van ons. Je moet ons opnieuw alle bewijzen van je gezinsinkomen van de laatste drie maanden bezorgen. Behalve wanneer je met pensioen bent.
 • Reageer je niet? Is je inkomen gestegen? Je betaalt terug je oorspronkelijke huishuur.
Ga naar de inhoud