IK HUUR

Als je hulp nodig hebt

Hulp nodig? Vraag het ons

Loopt de relatie met je buren niet zoals je dat wilt en geraak je er zelf niet uit?

Maak je je zorgen over je buurt? Wil je iets melden dat je stoort in je buurt?

Lukt het onderhouden van je woning niet meer? Of denk je dat iemand in je buurt hulp nodig heeft?

Blijf niet met je zorgen zitten.
Laat gerust van je horen. We pakken het samen aan.
Als het nodig is vragen we ook anderen om hulp.
Wij werken samen met OCMW, diensten voor begeleid wonen, de stad Lier, de politie.

Ga naar de inhoud