NIEUWS

Home / Nieuws / Vanaf 2020: nieuwe manier om de huurprijs te berekenen

Vanaf 2020: nieuwe manier om de huurprijs te berekenen

Illustratie nieuwe huurprijzen berekenen

Wat verandert er op 1 januari 2020?

  1. Sommige huurders betalen een energietoeslag voor een energiezuinige woning.
  2. We bepalen de marktwaarde van jouw woning met een nieuw schattingsmodel.
  3. De manier om jouw inkomen te bepalen, wijzigt.

Wat wil dat zeggen?

  1. Energietoeslag:

Investeerden wij, de LMH, extra geld om jouw woning energiezuiniger en milieuvriendelijker te maken? Dan verbruik jij minder energie en bespaar je geld op het gebruik van verwarming en warm water.

Om onze investering terug te verdienen, rekenen we een maandelijkse toeslag aan bovenop jouw huurprijs. Deze toeslag heet de energiecorrectie. Je moet die alleen betalen als je in een woning woont, waarin wij energiezuinig investeerden. Bijvoorbeeld: in een goede isolatie of een zuinige verwarmingsketel.

Hoeveel is die toeslag? Dat hangt af van de hoeveelheid energie die jij minder verbruikt door onze extra investering. We berekenen dat volgens de regels die de Vlaamse Regering vastlegde.

  1. Sociale huurschatter:

Je huurprijs hangt ook af van de marktwaarde van jouw woning. De marktwaarde is de prijs die je zou betalen voor een gelijkaardige woning op de private markt.

Vanaf 1 januari 2020 bepalen we de waarde van je woning aan de hand van een schattingsmodel, de sociale huurschatter. Om de waarde te bepalen kijken we naar de ligging van je woning en andere eigenschappen. Bijvoorbeeld: het aantal slaapkamers of het bouwjaar. Op deze manier kunnen we een nog juister bedrag op de waarde van jouw woning plakken.

  1. Bepalen van je inkomen:

Vanaf 1 januari 2020 houden we rekening met het inkomen van jou én al je gezinsleden van 18 jaar en ouder. Het inkomen van je meerderjarige gezinsleden die nog kinderbijslag genieten, tellen we niet mee.

Welk inkomen gebruiken we bij het berekenen van je huishuur? Het inkomen dat op het meest recente aanslagbiljet van jou en je meerderjarige gezinsleden staat. Het jaar van de inkomsten is niet noodzakelijk voor alle gezinsleden hetzelfde jaar.

Het totaal van jullie inkomens is het referentie-inkomen.

Heb jij en je gezin geen referentie-inkomen? Dan kijken we naar jullie huidige inkomsten. Het huidige inkomen is het inkomen van de drie maanden die voorafgaan aan de nieuwe huurprijsberekening.

In februari besliste de Vlaamse regering dat de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) van inwonende personen niet langer wordt meegeteld. Zij hebben bovendien recht op een extra gezinskorting.

Wat verandert niet?

  • Als jij en je gezin meer verdienen dan de inkomensgrenzen, dan betaal je een iets hoger aandeel. Deze solidariteitsbijdrage blijft behouden.
  • Soms heb je recht op een gezinskorting of een patrimoniumkorting. Die kortingen blijven bestaan.
  • Je betaalt nooit minder dan de minimale huurprijs en nooit meer dan de marktwaarde (basishuurprijs) van je woning. Ook dat verandert niet.
Ga naar de inhoud