NIEUWS

Home / Nieuws / Een (t)huis voor iedereen – inspiratieboek sociaal wonen

Een (t)huis voor iedereen – inspiratieboek sociaal wonen

Ons project ‘Bogerse Velden’, is een van de 19 projecten in het inspiratieboek sociaal wonen van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). Het boek ‘Een (t)huis voor iedereen – inspiratieboek sociaal wonen’ verscheen begin maart 2021 bij Uitgeverij Politeia naar aanleiding van 100 jaar sociaal wonen.

Een (t)huis voor iedereen

Een betaalbare, kwaliteitsvolle woning is essentieel om ons leven vorm te geven. De sector sociaal wonen heeft de sleutel in handen om die (t)huis te creëren voor iedereen, zeker voor wie het om welke reden dan ook moeilijk heeft of minder snel een aangepaste woning vindt. En al 100 jaar werkt de sociale huisvestingssector elke dag samen aan de ambitie om meer en beter sociaal wonen waar te maken.

Sterke stedenbouwkundige studie leidt tot originele architectuur

Ook wij, de LMH, hebben die sleutel in handen. Voor ons was het belangrijk dat de ontwikkeling van de Bogerse Velden een visie zou uitstralen. Ons uitgangspunt was: welke publieke ruimte moet hier ingevuld worden? Die visie vroeg dus om een andere aanpak. Daarom wilden we hier absoluut samenwerken met een stedenbouwkundig bureau. Het werd een bijzondere samenwerking. Met ons, met de buurt, de stad en alle betrokken partijen. Iedereen kon zich vinden in de finale versie van de stedenbouwkundige studie. We plukken er nu de vruchten van. Een voorbeeld: Het speelplein ligt in het midden van de site, niet opzij. Die ligging verhoogt de sociale controle en de betrokkenheid op het terrein.

Met een stedenbouwkundige studie als basis kan een architect veel beter aan de slag. In de eerste fase werden op de site acht blokjes met witte woningen neergezet. We schreven daarvoor, samen met de VMSW, een wedstrijd uit voor jonge architecten, die de ruimte op een originele manier moesten invullen. Dat gaf extra vrijheid in de architectuur.

Het hele terrein ging bewust niet naar één architect. De volgende fase werd ontworpen door het architectenbureau META. Zij realiseerden 3 autonome en identieke appartementsgebouwen van in totaal 33 flats, 13 geschakelde woningen en 14 rijwoningen met een dynamisch volumespel. Een opvallend project, met veel variatie in kleur en volume. Een project waar je niet naast kan kijken.

De innovatieve inplanting bepaalt het gebruik van dit terrein. Achter de tuintjes voorzagen we kruiwagenpaden, want we werkten hier bewust niet met garages. De auto geven we een zo min mogelijk prominente plaats. De fiets en zeker elektrische fietsen winnen aan belang. Stilaan beginnen we ook na te denken over deelwagens. Het bewustzijn groeit en daar moeten we, als sociale huisvestingsmaatschappij, op inspelen.

Sterke mix  

Ons project en vele andere innovatieve, inspirerende en warme sociale woonprojecten bundelde de VMSW in het boek. Centraal staan de verhalen van de mensen achter deze projecten: de sociale huisvestingsmaatschappijen, hun professionele partners en natuurlijk de sociale huurders en kopers zelf.

Het boek is nu te koop bij Politeia Uitgeverij voor 26 euro (zonder verzendkosten).

https://politeia.be/nl/publicaties/267687-een+thuis+voor+iedereen

Je kan het boek ook bij ons kopen. Stuur je e-mail naar info@lmhlier.be.

Ga naar de inhoud